Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prázová, Irena


Citace: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, II. díl (Edit.: I.Prázová)
Citace: www (institut/svi/clenove)
Citace: Knihovna fakulty sociálních věd, sdělení zást.ved.
PhDr., Ph.D., knihovnice Knihovny Fakulty sociálních věd UK, editorka příspěvků z konference věnované sociologii, prognostice a mediím v ČR a EU.