Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Landová, Hana, 1978-


Citace: KKL
Citace: Hana Landová: Americká knihovnická asociace a informační gramotnost (Ikaros, Roč. 6, č. 10(2002))
Citace: www(ProINflow), cit. 13. 2. 2012
Narozena 1978. PhDr., PhD., informatička, specializuje se na vzdělávací služby knihoven, problematiku informační gramotnosti a informačního vzdělávání a vysokoškolských knihoven. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze.