Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Richter, Vít, 1949-


Citation: Výroční zpráva NK ČR 1999, e-meil
Narozen 11.6.1949. PhDr., náměstek ředitele Národní knihovny ČR, práce z oboru knihovnictví a knihovnického poradenství.