Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 19222 20604
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 19140 19147 12.07.2021
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 32 32 03.12.2019
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 50 1425 27.07.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0